Elektryk Poznań

Elektryk w Poznaniu proponuje zbiór usług powiązanych z instalacjami elektrycznymi, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych oraz ich modernizacją. Poniżej przedstawiam orientacyjne usługi, które może świadczyć elektryk w Poznaniu:

Instalacje elektryczne – konstruowanie, montaż i włączanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i innych.

Naprawa i rozbudowa instalacji elektrycznych – usuwanie awarii, wymiana przestarzałych lub uszkodzonych elementów instalacji, modernizacja w celu poprawy jej bezpieczeństwa i efektywności.

Montaż i serwis systemów oświetleniowych – instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, diod LED, halogenów, taśm LED, i także serwisowanie i regeneracja istniejących systemów oświetleniowych.

Montaż i serwis urządzeń AGD – instalacja, naprawa i serwisowanie urządzeń AGD, takich jak lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne i inne.

Montaż i serwis urządzeń elektronicznych – instalacja, naprawa i serwisowanie urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, audio i video, komputery, telefony i inne.

Wyszukiwanie usterek – ocena i likwidowanie nieprawidłowości w armaturach elektrycznych, szukanie przyczyn awarii, naprawa lub przebudowa zużytych elementów.

Pomiary i badania – przeprowadzanie pomiarów i badań instalacji elektrycznych, w tym badanie izolacji, kontrolowanie obiegu prądu, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i inne.

Elektryk Poznań może również świadczyć wiele innych usług powiązanych z budowami i urządzeniami elektrycznymi, w zależności od potrzeb konsumenta.