Museum ship

Turystyka morka jest trwałym zjawiskiem o podłożu społecznym oraz ekonomicznym. Obejmuje ona odpoczynek oraz podróże mające miejsce na statku, jachcie, promie etc, bądź też rejsy żeglarskie przybrzeżne albo morskie. Turystyka morska dzieli się na rodzaje. Podział taki zależny jest od takowych wymagań jak: odległość, czas trwania, sposób uprawiania oraz miejsce z którego pochodzi turysta – wówczas turystyka jest krajowa lub zagraniczna. Do form tego rodzaju turystyki zalicza się: żeglarstwo morskie, wycieczki o charakterze pełnomorskim, pasażerską żeglugę przybrzeżną i promową, kajakarstwo oraz turystykę podwodną. Turystyka morska na przestrzeni lat niezmiernie się rozwinęła. Płynie z tego bardzo wiele zalet. Należą do nich między innymi: usprawnienie gospodarki lokalnej i przedsiębiorczości, więcej miejsc pracy, ogromniejsze zainteresowanie turystów z kraju i innych państw, większe nakłady finansowe na inwestycje i tak dalej. W Polsce jeśli chodzi o turystykę morską to wielką sławą cieszy się Dar Pomorza, mianowicie cenny zabytek posiadający ponad sto lat. Na początku był statkiem szkolnym należącym do niemieckiej marynarki handlowej. W roku 1929 Pomorski Komitet Floty Narodowej zakupił żaglowiec i wówczas jednostka uzyskała nazwę – „Dar Pomorza”. Obecnie nierzadko nazywany jest on „kolebką polskich nawigatorów”, skoro odbył on ponad sto rejsów szkoleniowych, gdzie wzięło udział aż przeszło 13 tysięcy słuchaczy Szkoły Morskiej. W 1982 roku „Dar Pomorza” wycofano ze służby i stał się częścią Narodowego Muzeum Morskiego znajdującego się w Gdańsku.